DEWELOPER CZYLI RĘKOJMIA A GWARANCJA DEWELOPERSKA

5.11.2018

Wielu podmiotom rozróżnienie obu pojęć przysparza sporo problemów. Rękojmia to instrument ochrony praw osób kupujących mieszkania. Wynika ona z mocy obowiązującego prawa i nie może być ograniczana ani wyłączana. Rękojmia obejmuje zarówno wady prawne, jak i fizyczne nabytego mieszkania. Wadą prawną są wszystkie sytuacje, w których okazuje się, że zakupiona rzecz (w tym przypadku lokal mieszkalny) stanowi własność osoby trzeciej bądź jest obciążona prawami osób trzecich. Wady fizyczne objęte ręko...

Więcej

LEX DEWELOPER - PRZEPISY DLA DEWELOPERÓW

10.04.2018

Na podstawie nowych przepisów inwestorzy będą mogli budować sprzecznie z już uchwalonymi planami zagospodarowania. Nowy blok będzie mógł powstać np. na terenach przeznaczonych na park albo zabudowę jednorodzinną. Musi na to zgodzić się rada gminy, ale w postępowaniu mocno uproszczonym. Radni mogą odmówić, tylko jeśli uznają, że w gminie nie potrzeba więcej mieszkań. Ale wojewoda lub sąd będą mogli tę opinię podważyć. Do tego w przeciwieństwie do uchwalania planu nie trzeba brać pod uwagę głosów...

Więcej

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI

10.04.2018

Nieruchomości rolne położone w granicach miast mają być wyjęte spod przepisów ograniczających handel nimi. Muszą być jednak sprzedawane pod inwestycję mieszkaniową realizowaną na podstawie tzw. specustawy. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu większość gruntów nie jest objęta miejscowymi planami, a duża część z tych terenów widnieje w ewidencji jako grunty rolne. Deweloperzy nie mogą ich już kupować, a następnie zabudowywać na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie bowiem, zgod...

Więcej

SPRZEDAŻ MIESZKANIA BEZ ZAPŁATY PODATKU

6.04.2018

Sprzedając mieszkanie po pięciu latach od nabycia, nie trzeba płacić podatku dochodowego. Po spełnieniu kilku warunków, wcześniejsza sprzedaż też może być zwolniona z PIT. Sprzedaż mieszkania jest, co do zasady, opodatkowana. Podatek płaci się od dochodu. Pojęcie to oznacza przychód pomniejszony o tzw. koszty jego uzyskania. Przepisy podatkowe zwalniają jednak z opodatkowania sprzedaż nieruchomości po upływie pięciu lat od nabycia. W takim przypadku nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunk...

Więcej

PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE BEZ MPZP

6.04.2018

Jest już projekt specustawy mieszkaniowej. Inwestycje mają być realizowane na uproszczonych warunkach - za zgodą rady gminy - nawet niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego. Rozstrzygnięcia sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wydawane będą w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku - organ wyższego stopnia wymierzy kary w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej będzie mogła być w...

Więcej

ANEKS KUCHENNY - NOWE PRZEPISY 2018

5.04.2018

Od nowego roku minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 25m2. Nie jest to jedyna zmiana, ponieważ nowe przepisy, które muszą zostać uwzględnione w nowo projektowanych budynkach, obowiązują także w zakresie rozwiązań kuchennych. Zmiany te wprowadziła od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Przepisy wskazują wprost, że mieszkanie powinno mieć kuchnię lub aneks kuchenny. Aneks jest pojęciem nowym, dodanym przez nowelizację i należy przez nie rozumi...

Więcej

KUPNO MIESZKANIA Z LICYTACJI KOMORNICZEJ

16.03.2018

Mieszkania z licytacji komorniczej nie zawsze są dobrą okazją dla nabywcy. Przede wszystkim cena wywoławcza w pierwszej licytacji stanowi 75% wartości danej nieruchomości. Jej cena dodatkowo może wzrosnąć, gdy do licytacji przystąpi większa liczba zainteresowanych. Często nawet okazuje się, że działający pod wpływem dużych emocji oferenci podbijają cenę do zaskakująco wysokiej. Cena wywoławcza, która jest oferowana w licytacji komorniczej opiera się na szacunkowej wartości z operatu sporządzone...

Więcej
1 / 1

WRE WILLRESSON | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | 2018